dimecres, 7 d’abril de 2010

Manifest d’Igualada en defensa de la Filosofia a l’educació secundària

Manifest d’Igualada
en defensa de la Filosofia a l’educació secundària

Fem públic que:
1. Docents i alumnes patim un progressiu ofegament i menyspreu en l’àrea de la Filosofia
en l’actual currículum, tant pel que fa a la reducció d’hores lectives com al tractament que
es rep.
2. El seny mostra i l’experiència confirma que resulta inviable qualsevol matèria
d’ensenyament amb una hora lectiva setmanal, com és el cas de l’Educació eticocívica.
3. Cal una reacció decidida de la comunitat universitària i investigadora i de les instàncies
socials i públiques per a protegir l’educació en l’autonomia, la crítica i la responsabilitat
civil, objectius pedagògics reconeguts als quals col·labora decididament l’ensenyament
de la Filosofia. El tronc comú humanístic és un eix bàsic per a estructurar un bon
Batxillerat en sentit europeu.
4. Tant l’educació ètica com la transdisciplinarietat són necessàries en l’educació dels joves.
El Parlament de Catalunya ha reconegut (Resolució 951/VI de 2001) que “la filosofia
palesa els vincles entre els diferents àmbits del coneixement en la seva doble dimensió
cultural, la humanística i la científica”.
Ens adherim a accions prèvies com:
1. El document de l’Associació Ad-Hoc (desembre de 2007) per a dignificació de la Filosofia
2. La taula reivindicativa de la “Plataforma en defensa de la filosofia de Madrid i Castilla La Mancha” (2009), juntament amb la Plataforma estatal.
3. El manifest de l’ADEF i de les altres iniciatives per la dignitat i rellevància de la Filosofia a la Secundària promogudes en diferents Comunitats autònomes.
4. El Manifest de Girona (2009)
Manifestem que:
1. En un temps de desorientació global com és el nostre, els sistemes educatius haurien d’afavorir els sabers que ajuden als joves a cercar el que és nuclear de la vida i la seva comprensió.
2. La UNESCO i diferents agències internacionals reconeixen l’estreta vinculació entre l’educació filosòfica i el respecte dels drets humans i les llibertats públiques i personals arreu del món.
3. La iniciativa d’introduir una Educació filosòfica i per a la ciutadania en l’ensenyament secundari obligatori obtindrà resultats tan sols si es planteja seriosament i no com a ridícul maquillatge de “correcció política”.
4. La recerca i les anàlisis filosòfiques col·laboren decididament en la maduració dels estudiants i en el seu compromís per la pau i els drets. En concret, l’ètica i el coneixement del pensament dels principals autors requereix un tractament acadèmic seriós.
Demanem que:
1. S’aturi immediatament la negació calculada d’hores que l’alumnat hauria de dedicar al pensament filosòfic.
2. Es recuperi la denominació Ètica (4t d’ESO) i Filosofia (1r de Batxillerat) per les matèries que la LOE anomena “Educació eticocívica” i “Filosofia i ciutadania”, respectivament, i que s’assignin exclusivament a docents de l’especialitat de Filosofia.
3. Per a poder desenvolupar adequadament Filosofia de 1r de Batxillerat, es doti aquesta matèria amb 3 hores setmanals .
4. Que la Història de la Filosofia (2n de Batxillerat) compti amb 4 hores setmanals, com les altres matèries d’aquest curs terminal, i sigui considerada una àrea imprescindible i obligatòria a les Proves d’Accés a la Universitat.
Aquest “Manifest d’Igualada”, ha estat difós a aquesta ciutat el 10 d’abril de 2010.