dissabte, 4 de setembre de 2010

Raimon Panikkar

"Un món nou no sé si és possible,
però l'actual segur que és impossible"

R.Panikkar

Mor el filòsof català Raimon Panikkar